Contributie 2020

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 januari jl. is de contributie voor 2020 vastgesteld. Afgesproken is dat vanaf 2020 het clubdeel jaarlijks hetzelfde wordt geïndexeerd als het bondsdeel.


De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de leeftijd die bereikt wordt in het lopende jaar.


De volledige contributie dient uiterlijk 15 april voldaan te zijn, tenzij je kiest voor automatische incasso in 4 termijnen zoals beschreven in het contributiereglement. Er kan ook gekozen worden voor een éénmalige automatische incasso. De incassoformulieren zijn hieronder te downloaden.


CategorieContributie clubdeelBondsdeel t.b.v KNBSBTotaal
Beeballers t/m 9 jaar € 61,65€ 16,90€ 78,55
jeugd t/m 17 jaar€ 102,65€ 28,35€ 131,-
18 jaar en ouder€ 102.70€ 64,70€ 167,40
Recreanten Slow pitch Softbal€ 66,65€ 33,75€ 100,40
Niet spelend lid, wel lid KNBSB (bijv.coach)€ 16,90€ 16,90
Toeslag dubbellid (bovenop hoogste contributie)€ 10,25€ 10,25
Lidmaatschap ‘club van 25’€ 25,00€ 25,00
Tientjeslid€ 10,00€ 10,00
Beeball-strippenkaart voor 10 trainingen (te verkrijgen bij de beeball-coach)€ 30,00€ 30,00

Documenten

Klik hier voor het volledige contributiereglement.

Klik hier voor de machtiging voor automatische incasso in termijnen.

Klik hier voor de machtiging voor een éénmalige automatische incasso.

Klik hier voor het inschrijfformulier voor het lidmaatschap van de ‘club van 25’